Another ATAD 2 complication in Dutch tax law

__________ Introduction

 As a consequence of the implementation of ATAD 2, article 12ag of the Corporate Income Tax Act has been introduced effective as of 1 January 2020. This article states that if corporate taxpayers have indicated in the corporate income tax (“CIT”) return that the anti-hybrid mismatch regulations as introduced in Dutch tax law pursuant to ATAD 2 are not applicable, they are obliged to include information in their administration that supports this standpoint. 

__________

 Consequences

 Consequently not only large multinational companies have to deal with this new documentation requirement, but also smaller businesses have to document that they do not fall within the scope of the anti-hybrid mismatch regulations. This rather disproportional rule requires that every corporate taxpayer regardless its size or regardless the size of a transaction has to produce supporting documentation evidencing this standpoint. 

In the absence of the required documentation, the tax authorities can under circumstances after limited investigation take the position in relation to cross-border transactions that the anti-hybrid mismatch rules do apply and deny deductibility of expenses or include income that would otherwise be treated as exempt income. 

__________

What to do

 As long as the Dutch Government has not introduced an exemption for smaller businesses, each corporate taxpayer is required to live up to the rules and to produce the required documentation. We strongly advise to consider your cross-border transactions carefully and to include the required documentation in your administration. The documentation should at the latest be available at the moment of filing of the 2020 CIT return. 

__________

Nu actie vereist

Uit de parlementaire toelichting op de Wet Bronbelasting 2027 volgt dat een bestuurder zijn aansprakelijkheid kan beperken door voordat de rente- of royaltybetaling plaatsvindt
“deugdelijk” belastingadvies in te winnen over de bronbelastingplicht. In lijn met de ongedefinieerde werkingssfeer van de Wet Bronbelasting 2027 geldt om te beginnen dus een inspanningsverplichting vooraf pas na afloop van een rente- of royaltybetaling in actie komen brengt de bestuurder daardoor vermoedelijk in een lastig parket. Van belang is verder dat geen eerbiedigende werking bestaat voor oude, reeds jarenlang bestaande structuren. Bestuurders van met name houdster- en financieringslichamen zullen dus zo spoedig mogelijk advies moeten inwinnen over inhoudingsplicht onder de Wet Bronbelasting 2027 van het lichaam dat zij besturen. Concreet: zorg voor een bijgewerkt belastingadvies on file en voer zo snel mogelijk een quick scan uit op de hele structuur boven het Nederlandse lichaam. Zit daar een laag belastend land tussen, dan is nader onderzoek geboden.