Geen onderdeel van een categorie

Hof negeert managementvennootschappen: een nadere blik

__________ Inleiding  DGA’s die via managementvennootschappen activiteiten verrichten voor een werkmaatschappij vormen bepaald geen unicum. Het hof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) negeerde in een recente uitspraak echter de managementvennootschappen en concludeerde tot privaatrechtelijke dienstbetrekkingen tussen de DGA’s en de werkmaatschappij, met premieplicht voor de werknemersverzekeringen als gevolg.1 Een schot voor de boeg?  __________ De zaak …

Hof negeert managementvennootschappen: een nadere blik Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid voor nieuwe bronbelasting vanaf l januari 2021

__________ Inleiding Op l januari 2021 treedt een nieuwe bronbelasting in werking met grote gevolgen voor met name Nederlandse houdster- en financieringslichamen. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, geldt een bronbelasting van 25% op rente- en royaltybetalingen aan gelieerde lichamen die zijn gevestigd in een laag belastend land, maar ook in misbruiksituaties. Om deze nieuwe …

Bestuurdersaansprakelijkheid voor nieuwe bronbelasting vanaf l januari 2021 Lees verder »

Vergoeden van juridische kosten: let op de omzetbelasting

__________ Inleiding  In de praktijk vergoedt een werkgever regelmatig juridische kosten van een werknemer. Het uitgangspunt is dat de werkgever de omzetbelasting op deze kosten niet kan aftrekken, omdat zij geen rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met een (i) specifieke economische of (ii) algehele economische activiteit van de werkge  __________ De zaak  Een recente uitspraak …

Vergoeden van juridische kosten: let op de omzetbelasting Lees verder »